Hokindeling

Elk jaar wordt gestart met een 80-tal weduwnaars, waaronder ieder jaar zeker de helft jaarlingen. Deze duiven zitten gehuisvest op een 7-tal hokken. Ook werd in 2009 gestart met een hokje duivinnen met als hoofddoel Barcelona. Voor de toekomst en opbouw van de kolonie staan een 15-tal koppels kwekers en 12 kweekboxen in. Deze brengen jaarlijks een 4-tal rondes jongen groot, ze worden hiervoor regelmatig herkoppeld.

Een zicht op de oude schuur met rechts ervoor een tuinhok.

4 kweekboxen, in totaal zijn er zo 12.

Een binnenkijk in een weduwnaarshok.